English

 
Invest Nova Društvo
Organ. struktura
Kontakt
Akta Društva
Skupština društva
Finansijski izvještaji
Izvještaji o poslovanju
Prigovori
Zahtjevi
POLAZNA > Invest Nova Društvo > Javni konkurs


Na osnovu člana 29. Statuta Društva za upravljanje Invest nova AD Bijeljina i Odluke Upravnog odbora Društva broj UO-I-01/2006 od 13.01.2006. godine Društvo raspisuje
 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem investicionih menadžera
na neodređeno vrijeme
 
 
 

  1. Investicioni menadžer...................................................................................... 3  izvršioca
 
 
Opšti uslovi:
-         da su kandidati poslovno sposobni,
-         da su  kandidati  državljani RS i BiH,
-         da protiv kandidata nije pokrenut postupak i da nisu osuÄ‘ivani  za krivična djela iz oblasti privrede, službene dužnosti i poslova sa hartijama od vrijednosti, za koja su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju i da kandidatima nisu izrečene mjere zabrane obavljanja istih ili sličnih poslova u vezi sa hartijama od vrijednosti.
 
Posebni uslovi:
-         da kandidati imaju položen stručni ispit za investicionog menadžera,
-         da kandidati posjeduju dozvolu Komisije za harije od vrijednosti RS Banja Luka za obavljanje poslova investicionog menadžera.
 
 
Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
-         Ovjerenu kopiju potvrde  o položenom ispitu za investicionog  menadžera,
-         Ovjerenu kopiju dozvole  Komisije za harije od vrijednosti RS Banja Luka za obavljanje poslova investicionog menadžera,
-         Potvrdu o državljanstvu (ne starija od 6 mjeseci),
-         Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
-         Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
 
 
Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu poslati ili lično dostaviti u sjedište društva “Invest nova” AD Bijeljina, ul. Svetog Save 46, Bijeljina.
 
 
Javni konkurs traje 15 dana od dana objavljivanja.
 
 

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice Fonda
Pogledajte izvještaje
 Portfelj Fonda Invest Nova
 Novosti i obavjeÅ¡tenja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. godine. Sva prava pridržana.