English

 
Invest Nova Fond
Finansijski izvještaji
Izvještaji sa skupština
Akta
Skupština Fonda
Uprava Fonda
POLAZNA > Invest Nova Fond

Invest Nova Fond

Fond je dobio dozvolu za transformaciju Privatizacionog investicionog fonda "Invest nova fond" AD Bijeljina u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "Invest nova fond" AD Bijeljina, rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti, broj: 01-UP-041-2453/07 od 15.06.2007. godine. Fond je osnovan upisom u sudski registar kod Osnovnog suda u Bijeljini, rješenjem broj 080-0-Reg-07-000 366 od 20.06.2007. godine, broj registarskog uloška 1-5399.
Fond je upisan u jedinstveni registar jedinica razvrstavanja pod Å¡ifrom: 65230
Osnovni kapital ZIF-a Invest nova fond AD Bijeljina je 187.191.287,00 KM
Matični broj Fonda: 01956973

Ostalim stranama vezanim za Fond Invest Nova možete pristupiti iz menija sa lijeve strane.

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice o Društvu
Pogledajte upravu Društva
 Stranica za kontakt
 Novosti i obavjeÅ¡telja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2008. Sva prava pridržana.