English

 

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "Invest nova fond" a.d. Bijeljina i Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina u svom poslovanju primjenjuju Standarde korporativnog upravljanja koje je donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Više o Invest Nova Fondu

Zatvoreni investicioni fond “Invest nova fond" AD Bijeljina. Osnovni kapital Fonda, iznosi 187.191.287 KM. Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o Fondu Invest Nova Ili odaberite neku od opcija ispod:
  
 Uprava fonda Invest Nova
 Akta Fonda Invest Nova
 Finansijski izvještaji
 
 
Pročitajte više o društvu

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Invest nova" akcionarsko društvo Bijeljina, ul. Gavrila Principa br. 11. Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o društvu. Ili odaberite neku od opcija ispod:
  
 Uprava društva
 Akta Društva Invest Nova
 Finansijski izvještaji
 
 
Više o Unioinvest fondu

Zatvoreni investicioni fond “Unioinvest" AD Bijeljina.
Kliknite na gornji link za detaljnije informacije o Unioinvest fondu Ili odaberite neku od opcija ispod:
 

  
 Uprava Unioinvest fonda
 Akta Unioinvest fonda
 Finansijski izvještaji
 
 
23-09-2016
INVP: Izvještaj o značajnim događajima
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj 059-0Per-16-000 643 od 20.09.2016. godine, izvršen je upis promjene poslovnog imena i lica ovl...Nastavak

06-09-2016
INVP: Izvještaj o značajnim događajima
INVP: Izvještaj o značajnim događajima Komisija za hartije od vrijednosti RS, svojim rješenjem broj: 01-UP-52-525-6/16 od 31.08.2016. godine odob...Nastavak

06-06-2016
Poziv za I vanrednu skupštinu akcionara UNIP
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova” a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 03.06.2016. godine, donio...Nastavak

06-06-2016
Poziv za I vanrednu skupštinu akcionara INVP
Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova” a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 03.06.2016. godine, donio...Nastavak

26-02-2016
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Unioinvest
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara ...Nastavak

26-02-2016
Saziv sjednice Skupštine akcionara ZIF-a Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara ...Nastavak

26-02-2016
Saziv sjednice Skupštine akcionara društva Invest Nova
Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 24.02.2016. godine, donio je odluku kojom saziva redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara ...Nastavak

Kretanje cijene Invest Nova Fond:

Podaci o trgovanju:
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2012. Sva prava pridržana.